Menu

ZEW Niedzica wspiera OSP Sromowce Wyżne

WŁADZE OSP


Skład Zarządu

Prezes - Antoni Pierwoła

Wiceprezes Naczelnik - Jacek Górecki

Wiceprezes - Józef Pierwoła

Sekretarz - Marcin Dębski

Skarbnik - Grzegorz Znaniec

Z-ca Naczelnika - Edward Pierwoła

Gospodarz Wieś - Jacek Bańkosz

Gospodarz Wygon - Piotr Regiec

Członek - Grzegorz DębskiKomisja Rewizyjna

Chmiel Stanisław

Pierwoła Józef

Pierwoła Stanisław

Wykonanie: flankerds.com